Unconditional: An Eden Mother's Day Story

Wala pa ring katulad ang pagmamahal ng isang ina.  Panoorin ang kwento ni Amy, kung saan mararamdaman ang tunay na pag-unawa at pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina.

From